Viden, udvikling og samvær
8660 SkanderborgVælg område

Betalingsbet.Persondatapolitik

FORRETNINGSBETINGELSER:

Disse forretnings betingelser gælder ved køb på aof.dk hvor afdelingerne ikke har indlagt deres egne betalings betingelser.

Du kan altid se hvilke betingelser der gælder ved køb af de enkelte kurser/arrangementer ved at klikke på linket ”Betalingsbetingelser” på de enkelte kursers sider.

Betaling

Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtages den fulde betaling ikke rettidigt, vil pladsen blive frigivet. En evt. afmelding skal ske ved henvendelse til den lokale AOF Afdeling der udbyder kurset/arrangementet.

 

Afdelingerne giver mulighed for en eller flere af følgende betalings måder:

 • Indbetaling via netbank
  vær opmærksom på indbetalingskoden på udsendte bekræftelsesmail.
 • Indbetaling via fremsendt girokort
  Din kvittering gælder som deltagerbevis.
  Girokort fremsendt pr. email KAN KUN BRUGES TIL NETBANK.
  Ønskes girokort fremsendt med almindelig post, bedes dette oplyst ved tilmeldingen.
 • Med dankort via AOFs hjemmeside
  Der udsendes en bekræftelsesmail umiddelbart efter tilmeldingen - der udsendes ikke yderligere bekræftelse.
 • kontant/dankort-betaling på AOF´s kontor
  Ring evt. og hør om dankort betaling er muligt ved fremmøde

 

Ved dankort betaling på nettet anvender DIBS der er garant for nem og sikker betaling.
Indtastning af kort data vil foregå på siden:

Aflysninger

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset/arrangementet, forbeholder AOF sig ret til at aflyse dette.

Ved aflysning vil et eventuelt indbetalt beløb blive returneret til dig.

I stedet for eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres, du vil så få besked, og have mulighed for at afmelde dig med fuld tilbage betaling, ligesom ved aflysning.

Fortrydelse og afmelding

Ekskursioner, spisning og kulturelle arrangementer:

Tilmelding til ekskursioner eller arrangementer med fx teater eller koncert -billetter, spisning rejser mv. er bindende og uanset om de er købt og betalt over internettet kan kursusgebyret ikke refunderes.
Din tilmelding er bindende

Dog kan den enkelte afdeling give mulighed for at du som deltager kan afmelde dig arrangementer og få hele eller noget af din betaling retur.
Dette undersøger du ved henvendelse til den afdeling der udbyder arrangementet.
Der skal typisk være afmeldt mindst 14 dage før start hvis det skal være en mulighed.

Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Kurser købt via kursusportalen, som ikke er omfattet ovenfor

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser købt på denne portal er derfor omfattet af denne fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. når du tilmelder dig kurset.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette den lokale AOF afdeling om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til den lokale afdeling som udbyder kurset/arrangementet. (se evt. vejledning under Henvendelse)


 

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal som udgangspunkt ske til den AOF afdeling som udbyder kurset/arrangementet, dog kan undervisers telefon nummer nogle gange være sat på som kontakt telefon under kursus beskrivelsen.

Se liste over afdelingerne og deres telefon numre her.

 

Hvilken afdeling der udbyder det enkelte kursus/arrangement kan ses på kursus oversigterne

 

Eller inde på kursus siden under kursus information

Forbehold

Der tages forbehold for ændring af undervisningssted, underviser, kursusstart samt ændret lovgivning, trykfej og fejl i tekster på nettet!

 

Denne portal drives af:

AOF Danmark

Teglværksgade 27, 1

2100 København Ø

CVR. - nr. 31460115

www.aof-danmark.dk

Persondatapolitik for AOF Skanderborg-Odder
 
1. Om skolens persondatapolitik.
I dette dokument beskrives, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Det er vores klare mål at skabe åbenhed omkring vores persondatabehandling samt beskytte informationer i overensstemmelse med lovgivningen.
Denne persondatapolitik vil blive opdateret efter behov.
 
2. Hvad er Personoplysninger?
Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Der er to typer personoplysninger: Følsomme personoplysninger og almindelige personoplysninger.
Følsomme oplysninger er: race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske og biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.
Almindelige personoplysninger er: Alle andre oplysninger som ikke er ”følsomme”. Herunder navn, adresse, økonomiske forhold, kundeforhold osv. CPR kan jf. Persondatalovens §11 behandles, hvis det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov og betragtes ikke som følsom oplysning.
 
3. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvad er formål?
For at kunne levere services (kontraktopfyldelse) til vores deltagere, herunder kursustilmelding, fakturering, udsendelse af kursusrelevante informationer og dokumentation samt indberette deltagerinformationer til kommuner jf. Folkeoplysningsloven og de kommunale tilskudsregler, behandler vi kun de informationer som sagligt er nødvendige for at levere ydelsen og efterleve lovgivningen.
Disse informationer er:
• Navn og efternavn
• Adresse
• Fødselsdato/CPR nr.
• E-mail adresse
• Telefon nummer.
• Kommunal tilknytning (herunder handlekommune, betalingskommune, opholdskommune).
Visse kurser kræver dog, at du oplyser yderligere informationer, så som instrument du spiller eller dine sproglige kundskaber.
Disse informationer er ikke obligatoriske, påvirker ikke din tilmelding og udlevering er frivillig.
Medmindre der foreligger eksplicitte persondatakrav fra de kommunale myndigheder, behandler vi ikke personfølsomme oplysninger.
 
4. Hvordan indsamler vi oplysninger?
Indsamling af personoplysninger kan ske på en af de følgende måder:
• Via hjemmesiden, hvor du indtaster persondata i en online formular.
• Via telefonisk kontakt, hvor dine data bliver indtastet i administrationsprogram af skolens personale.
• Via mail kontakt, hvor dine data bliver kopieret i administrationsprogram af skolens personale.
 
5. Hvor længe opbevarer vi oplysninger?
Jf. Bogføringslovens §10 opbevarer vi personoplysningerne i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår, hvor kursusforløbet sidst er gennemført.
 
6. Hvem har adgang til oplysningerne?
Kun betroede personer med saglige formål kan have adgang til alle eller dele af lagrede persondata. Disse er:
• Skolens administrative kursuspersonale, som er ansvarlig for indskrivning, booking og fakturering af deltagere.
• Skolens administrative personale, som er ansvarlig for tilskudsregneskab, bogføring og kommunikation med myndighederne.
• Skolens undervisere, som informeres om navne og andre sagligt begrænsede informationer mht. dannelsen af deltagerlister, mødeprotokoller og mødekort.
 
7. Videregivelse af oplysninger.
For at kunne opfylde købsaftaler mm., videregiver vi de informationer som er nødvendige for at gennemføre aftalen og identificere deltageren/betaleren. Samtidigt videregiver vi oplysninger til de offentlige myndigheder jf. den gældende lovgivning.
• Informationer om betaler id, kursus id og beløb videregives til NETS/ePay for at kunne gennemføre betaling.
• Navn og kontaktinfo kan videregives til kommunen jf. Folkeoplysningsloven og tilskudsreglerne.
• CPR-nr. videregives til kommunen jf. reglerne om mellemkommunal refusion.
 
8. Opbevaring af data og Databehandlere
Data indsamlet i digital form via vores hjemmeside eller administrationsprogram lagres jf. Databehandleraftalen med AOF Danmark, samt hos vore IT-underleverandører. AOF Skanderborg-Odders betroede IT-supportere har formålsbegrænset adgang til data og kun i det omfang, det er nødvendigt for at yde kvalificeret IT-support. Vores aftale med databehandlere sikrer, at de lever op til en høj standard for informationssikkerhed.
Evt. persondata sendt via mail opbevares i Office 365 cloud med Microsofts gældende garantier for datasikkerhed.
 
9. Cookies og logfiler
På skolens hjemmeside bruger vi Cookies til Google Analytics. Vi bruger cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og til statistik. Der lagres ingen personhenførbare oplysninger i vores cookies. Cookies, som vi bruger, indeholder bl.a. informationer om:
• Hvilke sider besøgende har besøgt og hvornår.
• Hvilken IP-adresse de besøgende har.
• Hvor i landet besøgende kommer fra.
• Hvilken sprog besøgende bruger.
• Hvilken browser og OS besøgende bruger.
• Hvilke søgeord besøgende har brugt for at generere indhold.
• Hvilken side besøgende kommer fra (eksterne og interne links).
• Hvilke links besøgende har klikket på.
Besøgende på vores hjemmeside, tilkendegiver accept disse statistik-cookies. Hvis man slår cookies fra i sin browser, vil man dog fortsat – og uden begrænsninger – kunne bruge vores hjemmeside.
Vejledning i, hvordan du sletter eller blokerer for cookies, findes normalt i din browsers hjælpefil.
Hvis man bruger en af vores IT-services, der kræver login, bliver ens handlinger registreret i vores logfiler. Denne registrering sker jf. gældende lovkrav om registrering af aktiviteter i IT-systemer for at forhindre misbrug og hacking. Disse digitale spor opbevares jf. aftalen med vores databehandlere i max. 5 år.
 
10. Dine rettigheder
Alle er jf. gældende lovgivning garanteret følgende rettigheder:
1. Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt).
Man har som udgangspunkt ret til at vide, hvem der er dataansvarlig, hvad formålet med behandlingen er og hvem der modtager/behandler oplysningerne.
Denne Persondatapolitik indeholder som udgangspunkt alle disse informationer.
2. Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret).
Man kan bede om at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler samt en evt. udskrift eller kopi af de indsamlede oplysninger.
3. Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
Hvis man mener, at oplysninger vi har om pågældende er forkerte, unøjagtige eller mangelfulde, kan man bede om at få oplysningerne rettet.
4. Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
Hvis man mener, at de oplysninger vi har om pågældende ikke er nødvendige i forhold til det formål, som de oprindelig er indsamlet til, kan man bede om at få oplysningerne slettet. Vær dog opmærksom på, at vi har pligt og ret til at opbevare visse personoplysninger for at overholde reglerne i Folkeoplysningsloven og de kommunale retningslinjer samt bogføringspligten.
5. Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).
Man har som udgangspunkt ret til at modtage oplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og man har ret til at overføre disse oplysninger til en anden virksomhed.
6. Retten til at gøre indsigelse
Man har ret til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til bl.a. direkte markedsføring og profilering. Vi bruger dog ikke profilering og evt. markedsføring vil altid være knyttet til et eksplicit samtykke.
Ved henvendelse til os vedr. et af ovenstående punkter (indsigt, berigtigelse, sletning mm.) får man senest en måned efter en besked om, hvad vi gør ved henvendelsen. Hvis man f.eks. beder om at få sine oplysninger rettet eller slettet, vil vi normalt undersøge, om alle betingelser er opfyldt, herunder om der er hjemmet i lovgivningen for fortsat behandling af data. Hvis vi vurderer, at indsigelsen er berettiget, sørger vi for at imødekomme anmodningen.
 
11. Samtykke
Ved alm. kursustilmelding, fakturering og bogføring har vi ikke brug for samtykke for at kunne behandle data, idet behandlingens lovlighed (jf. Artikel 6, EU dataforordning) relateres bl.a. til nødvendig databehandling af hensyn til opfyldelse af kontrakten, herunder kursustilmelding.
Men for at kunne indsamle persondata til andre formål, f.eks. supplerende informationer vedr. et kursus eller ved tilmelding til vores nyhedsmail, kan vi gøre brug af samtykke, hvis det er nødvendigt.
Samtykke kan være skriftlig eller mundtligt, men vi skal kunne dokumentere, at samtykket er givet. I de fleste tilfælde vil dette samtykke have en form for et afkrydsningsfelt på vores hjemmeside eller under tilmeldingsprocessen, hvor vores IT-systemer vil registrere tidspunktet og formen. Samtykket kan også gives via mail eller andet digital kommunikation.
I forbindelse med samtykkeafgivelsen vil man blive informeret om detaljerne, herunder formål og tilbagekaldelsesprocessen. Generelt gælder det dog, at man skal kunne tilbagekalde samtykket på en ligeså enkel og tilgængelig måde, som samtykke oprindeligt er givet.
Derudover er samtykket altid specifikt med en klar angivelse af, hvad samtykket meddeles til. Det betyder også, at vi i nogle tilfælde vil skulle indhente flere samtykker fra den enkelte, alt afhængig af formålet. F.eks. vil ”supplerende kursistinformationer” og ”tilmelding til nyhedsbrev” kræve to særskilte samtykker.
Det er vigtigt at nævne, at et samtykke altid er frivilligt. I praksis betyder det, at vi aldrig vil betinge deltagelse på et kursus med et samtykke om f.eks. nyhedsbrev.
 
12. Sikkerhed
Vi sørger naturligvis for at data opbevares sikkert og diskret. Vores sikkerhedsforanstaltninger deles op i de organisatoriske og de tekniske foranstaltninger.
De organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger betyder, at det kun er skolens betroede personer med sagligt formål, der har adgang til dine personoplysninger. Dette sker i forbindelse med kursustilmelding, kursusadministration, fakturering og kommunikation. Derudover har vores undervisere begrænset adgang til dine personoplysninger, herunder kun oplysninger som har relevans til kursusafvikling (se også pkt. 6).
Vores personale vejledes og instrueres løbende om datasikkerhed, herunder hvordan de behandler og beskytter oplysningerne. Vi fører også fortegnelsen over vores databehandlingsaktiviteter, som er underlagt Datatilsynets kontrol.
De tekniske sikkerhedsforanstaltninger relateres til vores brug af IT-systemer til registrering og administration af hold- og deltagerdata. Vi bruger et internt IT-system, ejet og udviklet af AOF Danmark, som hostes af AOF Danmark. Vores Databehandler aftale med AOF Danmark sikrer, at data er placeret et sikkert sted og har det nødvendige beskyttelsesniveau. Dine data er krypteret på serveren, og al kommunikation (f.eks. ved en tilmelding og betaling) via vores hjemmeside er beskyttet med godkendte sikkerhedscertifikater. Der udføres jævnligt backup af dine data.
Vores interne IT-systemer (PC’er mm.) er yderligere beskyttet med adgangskoder, opdateret antivirusprogram og firewall og evt. fysisk materiale opbevares aflåst. Ved destruering eller reparation af IT-udstyr, sørges der for, at oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.
 
13. Klager og kontaktinfo
Klager over skolens behandling af personoplysninger, indsigelser samt spørgsmål vedr. skolens persondatapolitik rettes til Dataansvarlig:
AOF Skanderborg-Odder
Asylgade 18, 8660 Skanderborg
8651 1977
Skan-odder@aof.dk
CVR: 80340419